Работилница на нашата компанија

Напредна работилница, професионален тим за дизајн и строг систем за контрола на квалитетот

1.Warehouse of raw materials

Магацин на суровини

2.Mould workshop

Работилница за мувла

3.Pull trough workshop

Работилница за влечење корито

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

Лизгалки со топчести лежишта удирање и сечење

Склопување на слајдови за топчести лежишта

Тркалачка воденица од слајдови за поткопување

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

Намалете ги слајдовите со удирање и сечење

Поткопувајте формирање на удар на слајдовите

Соберете слајдови за поткопување

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

Машина за тестирање на издржливост

Тест машина за замор

Завршена област за редење